Menu

Klargøring af baner

Kunstbanen:
Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.

Fodboldstøvler og sko skal være rene, inden banen betrædes.
Mål, eller lignende genstande må ikke slæbes, men skal køres på hjul eller bæres, da banen ellers beskadiges.
Rygning på banen er strengt forbudt.
Tyggegummi er strengt forbudt.
Der må ikke medbringes og smides affald på banen (strømpetape - papir - glas - mad og lign.

OVERTRÆDELSE af ovenstående regler, vil medføre bortvisning, og at tilladelse til brug af banen bortfalder, ligesom der rejses erstatningskrav.

Luk